BAN CAI QUẢN

THÁNH TỊNH LONG THÀNH

 

THÁNH TỊNH LONG THÀNH

(Danh sách Bổn đạo tại phường Long Hòa 2018)

 

 
           

TT

Họ và Tên

SN

Địa Chỉ

BH

YT

Số

 Bộ đạo

1

PHẠM VĂN TƯ

1930

KV Bình Yên B

X

34

2

NGUYỄN VĂN YÊN

1920

Tổ 7, KV Bình Yên A

X

36

3

NGUYỄN VĂN BỀN

1931

P.Long Hòa

 

55

4

HÀ TẤN VIỆT

1952

Thánh Tịnh Long Thành

X

83

5

NGUYỄN THỊ THÀ

1941

Tổ 8, KV Bình Yên B

X

110

6

LÊ VĂN ÚT

1945

Tổ 3, KV Bình Yên B

X

125

7

NGUYỄN VĂN KIỆM

 

Tổ 7, KV Bình Yên A

X

136

8

PHẠM NGỌC THÀNH

1963

Tổ 1, KV Bình Yên B

X

136

9

NGUYỄN VĂN THƠ

1950

Bình yên A

 

141

10

PHẠM HỮU LỢI

1965

Tổ 3, KV Bình Yên B

X

143

11

TRẦN VĂN MAI

1960

KV Bình Trung

X

193

12

NGUYỄN VĂN LƯỢM

1962

Tỗ 20, Bình Yên B

X

232

13

NGUYỄN THỊ ĐẸP

1957

Tổ 1, KV Bình Yên B

 

239

14

PHẠM THỊ THỦY

1966

Tổ 1, KV Bình Yên B

 

245

15

PHẠM THỊ TÁM

1973

P.Long Hòa

 

246

16

PHẠM THỊ CHÍN

1973

P.Long Hòa

 

247

17

PHẠM TRƯỜNG THỌ

1975

Tổ 2, KV Bình Yên B

 

248

18

QUẢNG THỊ MƯỜI

1928

Tổ 2, KV Bình Yên B

X

250

19

LÊ THỊ TÁM

1947

Tổ 3, KV Bình Yên B

X

254

20

LÂM KIM EM

1947

Tổ 15, KV Bình Dương

 

255

21

LÝ NGỌC HOA

1958

Thánh Tịnh Long Thành

 

257

22

THÁI THỊ CHÍN

1953

Tổ 5, KV Bình Yên B

X

295

23

LÊ THÁI SƠN

1978

Tổ 5, KV Bình Yên B

 

296

24

NGUYỄN T THANH HƯƠNG

1962

Tổ 2, KV Bình Yên B

 

298

25

VÕ VĂN TRỪ

1948

P.Long Hòa

 

300

26

NGUYỄN THỊ THU MÃNH

1961

Tổ 10, Bình Yên A

X

301

27

NGUYỄN HỮU ĐOAN

1964

Kv.Bình Yên B

X

369

28

DƯƠNG HIẾU HẠNH

1953

Kv.Bình Yên B

X

370

29

NGUYỄN THỊ CỬU

1953

Kv.Bình Yên B

 

371

30

VÕ THỊ CHÍN

1959

Tổ 3, KV Bình Yên B

X

429

31

ĐẶNG THANH TÙNG

1969

 Bình Dương

X

436

32

PHẠM THỊ HOA

1958

P.Long Hòa

 

443

33

PHẠM THỊ THI

.

P.Long Hòa

 

446

34

PHẠM THỊ HỒNG NGỌC

1984

Tổ 3, KV Bình Yên B

X

447

35

PHẠM HỮU NHÀN

1988

Tổ 3, KV Bình Yên B

 

448

36

PHẠM HỮU DANH

1986

Tổ 3, KV Bình Yên B

 

450

37

TRẦN VŨ LỘC

.

Tổ 3, KV Bình Yên B

 

451

38

ĐỖ THỊ NGOÃN

1981

Tổ 2, KV Bình Yên B

 

452

39

NGÔ THỊ THÊM

.

Tổ 2, KV Bình Yên B

 

453

40

LÊ VĂN DANH

.

Tổ 3, KV Bình Yên B

 

454

41

LÊ VĂN THÂN

.

Tổ 3, KV Bình Yên B

X

455

42

ĐỖ THỊ NGỌC DUNG

.

Bình Yên B

X

456

43

NGUYỄN VĂN TRÀ

1941

Tổ 8, KV Bình Yên B

X

465

44

NGUYỄN THỊ KIM HAI

.

Tổ 2 , Bình Dương

 

467

45

NGUYỄN THỊ THOA

1941

Tổ 8, KV Bình Yên B

X

474

46

NGUYỄN THỊ XÍCH

.

Tổ 2, Bình Dương

X

475

47

NGUYỄN THỊ BA

.

Tổ 2, Bình Dương

 

477

48

TRẦN THỊ SẬU

.

Tổ 2, Bình Dương

 

478

49

ĐẶNG THỊ MƠ

.

Rạch súc

X

479

50

DƯƠNG THỊ ĐẦY

.

Ghe Mui

 

493

51

TRƯƠNG VĂN NHỚ

.

Tổ 7, Bình Yên A

X

494

52

TRƯƠNG THỊ ƠN

.

Tổ 7, Bình Yên A

X

495

53

TRƯƠNG THỊ THÙ

.

Tổ 7, Bình Yên A

 

496

54

NGUYỄN THỊ A

1955

Tổ 7, Bình Yên A

X

497

55

TRƯƠNG VĂN HOẠCH

.

Tổ 7, Bình Yên A

 

498

56

VÕ VĂN TUẤN

.

Bình Yên A

 

500

57

NGUYỄN THỊ MAI

.

   

501

58

NGUYỄN THỊ VÂN

.

   

502

59

NGUYỄN VĂN LẠC

.

Tổ 7, Bình Yên A

X

503

60

NGUYỄN VĂN THEO

.

Bình Yên B

X

504

61

NGUYỄN KIM PHƯỢNG

1970

KV.Bình Dương

 

505

62

LÊ THỊ BÉ

1937

Tổ 2, KV.Bình Dương

 

575

63

HUỲNH NGỌC NHUNG

2005

39 A/ 2, KV.Bình Yên B

 

575

64

NGUYỄN THỊ DIỂM THƠ

1993

Bình Yên B

 

576

65

HUỲNH T. NGỌC PHƯỢNG

2000

39 A/ 2, KV.Bình Yên B

 

577

66

HUỲNH THỊ THANH THÙY

1995

39 A/ 2, KV.Bình Yên B

 

578

67

MAI THỊ NGỌC DUNG

1994

39 A/ 2, KV.Bình Yên B

 

579

68

NGUYỄN VĂN MƯỜI EM

1954

Tổ 2, KV Bình Yên B

X

 

69

LÂM KIM ANH

1947

Tổ 15, KV Bình Dương

X

 

70

NGUYỄN THỊ LAN

1961

Tổ 10, Bình Yên A

X

 

71

NGUYỄN VĂN HƠN

1941

Tổ 8, KV Bình Yên B

X

 

72

NGUYỄN THỊ BÉ BA

1941

Tổ 8, KV Bình Yên B

   

73

NGUYỄN THỊ HÁ

1941

Tổ 8, KV Bình Yên B

   

74

NGUYỄN THỊ VÂN

1941

Tổ 8, KV Bình Yên B

   

75

TRẦN THỊ TRÚC

 

Tổ 9, KV Bình Chánh

   

76

VÕ THỊ BẠCH ĐẰNG

 

Bình Yên B

X

 

77

DƯƠNG THANH  ĐAM

 

Bình Yên B

X

 

78

DƯƠNG KIM PHỤNG

 

Bình Yên B

X

 

79

HUỲNH NGỌC NHUNG

2005

39A/2 Bình Yên B

 

575

80

NGUYỄN T. DIỂM THƠ

1993

39A/2 Bình Yên B

 

576

81

HUỲNH T. NGỌC PHƯƠNG

2000

39A/2 Bình Yên B

 

577

82

HUỲNH THỊ THANH THÙY

1995

39A/2 Bình Yên B

 

578

83

MAI THỊ NGỌC DUNG

1994

39A/2 Bình Yên B

 

579

84

LÊ THANH TRIỀU

 

Tổ 3, KV Bình Yên B

   

85

LÊ THANH HẢI

 

Tổ 3, KV Bình Yên B