Lễ Kn Đức Thượng Đế và Sao Hội 2016

LỄ CÚNG VÍA ĐỨC

NGỌC HÒANG THƯỢNG ĐẾ

Đức Chí Tôn, ngôi là Thái cực nên khởi đầu bằng số 1 nên chọn số 1 làm tháng (chọn tháng trước ngày sau), đến số 9 là số thành hình Càn khôn vũ trụ nên chọn số 9 làm ngày.

Do đó, ngày Vía Đức Chí Tôn được chọn là ngày mùng 9 tháng 1 để bày tỏ cho biết quan niệm về vũ trụ: cái khởi đầu và cái sau cùng hình thành Chúa tể Càn khôn vũ trụ và vạn vật, hoàn toàn do quyền năng của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Ngày Vía Đức Chí Tôn không phải là ngày giáng sanh, mà chỉ là ngày do nhơn loại chọn ra để tượng trưng Đức Chí Tôn và sự hình thành Càn khôn vũ trụ và vạn vật.

Nhân ngày Đại lễ Vía Đức Chi Tôn mùng 9 tháng Giêng năm Bính Thân – 2016. Thánh Tịnh Long Thành thiết lập lễ Thiên Đăng  để tỏ lòng tôn kính Đấng Cha Trời và cầu an cho vạn dân bá tánh.

          Trong Lễ bổn của Cao Đài Chiếu Minh Tòa Thành Long Châu có câu nguyện như sau: Nam mô chư Phật Tiên Thánh chúng hộ giá Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Kim Viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát cảm ứng chứng minh đệ tử kiền tâm kỉnh lễ, lời cầu nguyện nầy nói rõ khi Thầy giá lâm thì có các đấng Chư Phật Tiên Thánh cùng theo hộ giá. Thánh Tịnh Long Thành từ xưa đến nay vẫn giữ nguyên truyền thống của mình, chọn ngày Vía Thầy là mùng 9 tháng giêng tổ chức cúng kỷ niêm Đức Thượng Đế và cúng Sao Hội luôn thể để các vị Tinh Quân cũng được về dự lễ mừng Thầy, Chư Phật Tiên Thánh về Hộ gía Thầy.

LỄ CÚNG SAO HỘI

Với tín ngưỡng về văn hóa tâm linh của người Á Đông nói chung, và người Việt Nam nói riêng, họ cho rằng con người là một hiện hữu của vũ trụ, nó là sự lien quan mật thiết với hai phương diện thiện và ác, kiết và hung của bản thể vũ trụ vốn có, cơ bản là về năm, tháng, ngày, giờ của quả đất nó có sự liên quan và ảnh hưởng với các chu kỳ vận hành lớn của vũ trụ, cơ bản là bên ngoài có 9 vì sao vận hành theo tuần tự mỗi năm một sao. Trong 9 vì sao là 9 vị tinh quân, trong đó có 3 vị thiện lành, đem lại điều mai mắn thạnh lợi, và 3 vị xấu ác có thể đem lại những vì khó khăn bất lợi, và 3 vị không thiện ác. Mỗi một năm đi qua thì tuổi của mỗi con người đều được ảnh hưởng xấu tốt kiết hung của 1 trong 9 vì sao đó. Theo quan niệm tin vào các vì sao chiếu mạng đó, nên đầu năm vào ngày mùng 8 tháng giêng việc cúng Sao giải Hạn theo truyền thống dân gian vẫn luôn được duy trì gìn giữ việc cúng sao hạn tại gia, cũng như việc cúng Sao hội tại chùa thất, vì ai cũng tin vào sự ra đời của con người luôn có liên quan đến các hành tinh trên trời. Ngày con người vừa mới lọt lòng mẹ  là khởi đầu của sự hòa nhập vào một không gian mới, hòa vào tất cả mọi thứ xung quanh của thời điểm đó (kể cả các hành tinh hiện tại đang chiếu vào), ảnh hưởng đến tương lai vận mệnh của con người. Tại các chùa thất thì giữ truyền thống cúng Sao hội hằng năm, Sao hội là tập trung bổn đạo về chùa ghi tên tuổi để cầu cúng, tính chung 108 ngọn đèn, cầu chung 9 Sao, 8 Hạn mà ai cũng có phần trong đó.

Nói đến sự ảnh hưởng của các sao lên đời sống con người tức là ta đang đi vào địa hạt của khoa Tử vi. Hiểu tổng quát để xem Tử vi, người ta dựa vào ngày, giờ, tháng, năm sinh của một người rồi lập ra các mối liên quan giữa những dữ kiện đó với các vì sao theo những quy tắc định sẵn để từ đó giải đoán việc xấu hay tốt lành. 

Home Lễ Hội Lễ Kn Đức Thượng Đế và Sao Hội 2016