BÁO CẦN THƠ

THTPCT....https://www.facebook.com/ho.ngocanh.9440

Kỷ niệm Ngày khai đạo Cao Đài lần thứ 90

Chủ nhật, 30/11/2014 21 giờ 09 GMT+0

(CT)- Ngày 30-11-2014, tại Thánh tịnh Long Thành (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) Ban Qui ước đạo Cao Đài thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày khai đạo Cao Đài lần thứ 90.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa, sự hình thành và phát triển của đạo Cao Đài trong 90 năm qua. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố (UBMTTQVN), Ban Tôn giáo thành phố phát biểu chúc mừng và mong các vị chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài thành phố tiếp tục hành đạo theo định hướng "Phụng đạo yêu nước", "Nước vinh đạo sáng", xây dựng người tín đồ là người công dân tốt trên cơ sở "Sống tốt đời, đẹp đạo"; đồng tâm hiệp lực, đoàn kết đạo đời, gắn bó với dân tộc, cùng nhau thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống trong bổn đạo, mang lại ấm no hạnh phúc cho mọi người, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hiện nay, tại thành phố Cần Thơ có 19 họ đạo, 26 cơ sở thờ tự với 210 chức sắc, 438 chức việc và hơn 18 ngàn tín đồ. Trong những năm kháng chiến, phát huy truyền thống "Phụng đạo yêu nước", các chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Cao Đài đã đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Cao Đài tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội, góp phần cùng Đảng, chính quyền, nhân dân xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Dịp này, UBMTTQVN thành phố cũng tặng Bằng khen cho 4 cá nhân thuộc Ban Qui ước đạo Cao Đài thành phố có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời, đẹp đạo".

THANH THY