ĐƯỜNG THI LƯU KÝ 1 (1-100 )

                             Untitled-21.jpg - 230.44 KB

                                  NGỌC ÁNH HỘ

                                       ( Hà Việt)

             http://antruong.free.fr/duongthiluuky.html

1

Đường thi lưu ký

2

Thắm tình Đạo Pháp

3

Luyện rèn chí khí

4

Tình Thi Hữu

5

Bồ Tát Thừa

6

Bát Chánh Đạo

7

Lục Đạo luân hồi

8

Tứ Đế

9

Nguyễn Trãi

10

Phan Bội Châu

11

Ngô Quyền

12

Phùng Khắc Khoan

13

Hà Đồ

14

Lạc Thư

15

Kỷ Nguyên Công Lịch

16

Nhà Châu bền vững

17

Lạc Đài phải đổ

18

Tôi nhớ

19

Tôi có

20

Tôi không

21

Tôi yêu

22

Trò đời

23

Chợ hoa

24

Thủ tục đầu tiên

25

Rượu tình

26

Cái thế

27

Khúc nhạc vàng

28

Kiếp mộng

29

Mùi đời tục lụy

30

Duyên hay Nghiệp

31

Trao đổi ân tình

32

Chớ vội yêu liều

33

Làm sao giải nỗi

34

Biến mộng tình yêu

35

Tâm phúc khai hoa

36

Tô điểm tình yêu

37

Tình yêu tươi đẹp

38

Lê Công Hạnh

39

Nhị Trưng Nữ Kiệt

40

Duy Tân Công Hội

41

Vũ Công Duệ

42

Lê Quí Đôn

43

Ngọc Quyến

44

Phùng Hưng

45

Triệu Quang Phục

46

Ai vui riêng rẽ

47

Say khổ đấm sầu

48

Ngẫm nhìn thế sự

49

Nghiệm tuổi đời

50

50. Ân đền nghĩa trả

51

51. Tình nghĩa thi giao

52

52. Hồn thơ chan chứa

53

53. Tinh thần giao hữu

54

54. Hưởng ứng phong trào

55

55. Thâm giao quý trọng

56

56. Hiệp về Khối Đại

58

58. Ánh sáng Đại Đồng

59

59. Nghiệm tuổi đời

60

60. Tỉnh thức.

62

62. Trọng Đạo yêu Đời

63

63. Kiếp người ngắn ngủi

64

Chia buồn

65

Đau lòng trước cảnh

66

Kết hợp Dân Sinh

67

Luôn vững niềm tin

68

Giữ tâm trong sáng

69

Sự đời

70

Vô minh

71

Giải thoát

72

Khai giác tánh

73

Gợi niềm tâm pháp ( BÀI 1 )

74

Gợi niềm tâm pháp ( BÀI 2 )

75

Đạo và Đời

76

Luận chữ Đạo

77

Thơ mời hội xuân 1991

78

Xuân thơ 1991

79

Đáp từ (hội xuân thơ 1991 )

80

Chúc Xuân thi Hữu

81

Kết chặc văn đàn

82

Hương lúa tỏa ngời

83

Sông Trà bến Hậu

84

Ngẫm nghỉ sự tình

85

Gió thuận mưa hòa

86

Thắm đượm hương trà

87

Tri âm tri kỷ

88

Lươn và lịch

89

Tai nạn giao thông

90

Bếp nung lửa hồng

91

Thế Cờ.

92

Cơn mưa.

93

Đêm mưa ầm ỉ

94

Rên rỉ mưa tuôn

95

Hội tựu duyên thơ

96

Kỷ niệm liên hoan

97

Đạo lý con người

98

Trang thơ muôn sắc

88

Hồn thơ bay khắp

100

Mừng hội Quy Cơ

   

 

ĐƯỜNG THI LƯU KÝ 1

NGỌC ÁNH HỘ

(Hà Việt)

 

 

Đường duyên tô điểm khắp non sông,

 

Thi phú ngân vang khúc Đại Đồng.

 

Lưu giữ ánh xuân, trời bát ngát,

 

Kỷ gìn hương Đạo, đất mênh mông,

 

giang chín nhánh tươi thành quả,

 

Việt Quốc ba miền rạng chiến công.

 

Bản sắc đượm nhuần ân đất nước,

 

Quyền năng hiển hóa hợp muôn lòng.

   

2

THẮM TÌNH ĐẠO PHÁP

 

Bút điển văn kinh rất tuyệt vời,

 

Thắm tình Đạo pháp rộng muôn nơi.

 

Thi nhân hứng cảnh vui sông núi,

 

Trí sĩ nhàn du giữa đất trời.

 

Mặc khách duyên đưa hòa điệu kết,

 

Tâm giao kiếp định hợp âm hơi.

 

Truyền nhau yếu lý chung thuyền Đạo,

 

Rạng vẽ hồn thơ với cuộc đời.

   

3

LUYỆN RÈN CHÍ KHÍ

 

Ái quốc, ưu dân tạo dựng nền,

 

Tự do độc lập quyết làm nên.

 

Hiền nhân đức cả, thành kiên cố,

 

Trí sĩ tài ba, vách vững bền.

 

Đức tụ kiên trung, cao thẳm thẳm,

 

Tài khai nghĩa khí, rộng thênh thênh.

 

Trong tình Đạo thể gương ngời sáng,

 

Sử ngọc lưu truyền rạng tuổi tên.

   

4

TÌNH THI HỮU

 

Nghĩa tình Thi Hữu đẹp vô biên,

 

Trao đổi niềm tin lý diệu huyền.

 

Ý hiệp nguồn ân, ân Tổ quốc,

 

Tâm đồng cội phúc, phúc Gia Tiên.

 

Tuyêït vời dạ sắt, bài thơ Đạo,

 

Thâm thúy lòng son, điệu nhạc Thiên.

 

Ứng cảm ngời linh trong vạn hữu,

 

Dài lâu kỷ niệm mãi lưu truyền.

   

5

BỒ TÁT THỪA

 

Đáo bỉ ngạn tầm phải rõ kinh,

 

Tự Ba La Mật đúng quy trình.

 

Một là Bố Thí, hai Trì Giới,

 

Ba Nhẫn Nhục gìn, bốn Tấn Tinh.

 

Năm giữ Định Thiền, tâm bất động,

 

Sáu gìn Bác Nhã trí quang minh.

 

Tôn nghiêm giữ hạnh theo lời Phật,

 

Bồ Tát Thừa ban rực ánh huỳnh.

   

6

BÁT CHÁNH ĐẠO

 

Một là Chánh Kiến, trí quang minh,

 

Hai Chánh Tư Duy, tự điểm trình.

 

Ba Chánh Ngữ đề, đề bất vọng,

 

Bốn ghi Chánh Nghiệp, nghiệp vô sinh.

 

Năm tròn Chánh Mạng, không phàm ý,

 

Sáu vẹn Chánh Tinh Tấn giữ mình.

 

Bảy Chánh Niệm theo lòng giác ngộ,

 

Tám thành Chánh Định đoạt siêu linh.

   

7

LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

 

Trước hiểu cõi Trời phúc lạc minh,

 

Cõi Người duyên kiếp, nghiệp đinh ninh.

 

A Tu La khổ, do kêu ngạo,

 

Ngạ Quỉ vì tham, chịu miệt khinh.

 

Đến phận Súc Sanh, vô trí huệ,

 

Hay đành Địa Ngục , nhẫn tâm sinh.

 

Luân hồi lục đạo vòng quanh quẩn,

 

Giáp lại tám muôn với bốn nghìn.

   

8

TỨ ĐẾ

 

Giảng về Tứ Đế rất cao nhiên,

 

Trong 49 năm Phật điểm duyên.

 

Khổ ấy nhận cho bao trở ngại,

 

Tập kia gom đủ các ưu phiền.

 

Diệt hầu thoát khỏi vòng say ảo,

 

Đạo rõ tầm qua cảnh diệu huyền.

 

"Mê quả mê nhơn và ngộ quả

 

Ngộ nhơn"giác ngộ đoạt ân Thiên.

   

9

NGUYỄN TRÃI

 

Xem gương Nguyễn Trãi tỉnh Hà Đông,

 

Tiến sĩ Nhà Hồ lập đại công.

 

Giúp Nước theo Lê vì phụ tử,

 

Chống Minh đuỗi giặc bởi non sông.

 

Nghi oan chuyện trước bao phiền thảm,

 

Giải tõa về sau lắm lệ hồng

 

Rõ được sự tình ôi đã trải

 

22 năm chẵng, mộ đầy rong.

   

10

PHAN BỘI CHÂU

 

Phan Bội Châu người đã có công,

 

Cũng vì chủng tộc với non sông.

 

Bao phen trách nhiệm Duy Tân Hội,

 

Mấy lược truyền du Cổ Vũ Đông.

 

Thân Nhựt tìm mưu, đành xót dạ,

 

Thù Tây định sức, những đau lòng.

 

Trong tình yêu nước còn vang mãi,

 

"Hãi Ngoại Huyết Thư" nhuộm sắc hồng.

   

11

NGÔ QUYỀN

 

Ngô Quyền danh sử rạng ngời soi,

 

Thù hận xâm lăng nợ phải đòi.

 

Cho kẻ nịnh gian tường lưỡi kiếm,

 

Để loài quỉ dữ biết đường roi.

 

Kiều Công Tiển ngã không chờ ngớp,

 

Hoằng Tháo nhảy đùn chẵng dám ngoi.

 

Sóng dậy Bạch Đằng tung xác giặc,

 

Hậu truyền tiếng để mãi xem coi.

   

12

PHÙNG KHẮC KHOAN

 

Phùng khắc khoan xưa tự Trạng Bùn,

 

Văn chương tài đức thật viên dung.

 

Thơ hay nổi tiếng, Tàu lưu dụng,

 

Học giỏi đề danh, Việt ứng dùng.

 

Trước giúpVua Lê, vì tổ quốc,

 

Sau làm Sứ Giả, bởi non trung.

 

Tìm ngô, tương, đậu nhiều công khó,

 

Nghề dệt đầu tiên tại đất hùng.

   

13

HÀ ĐỒ

 

Hà Đồ vận chuyển lý tri kỳ,

 

Long Mã, Sông Hà, thuở Phục Hy.

 

Bát Quái, Tứ Giai và Chánh Vị,

 

Ngũ Hành, Nhứt Khí lại Hàm Nghi.

 

Tương sanh kỉ Thổ thông phương định,

 

Tương khắc Huỳnh Trung rõ lối đi.

 

Ngũ Đức, Ngũ Nguơn thời hội đủ,

 

Tiên Thiên Dương Đạo ứng Cơ Quy.

   

14

LẠC THƯ

 

Lạc Thư Bát Quái Hậu Đồ Thiên,

 

Đại Vũ tầm Quy ở Lạc xuyên.

 

Tứ hải, tam sơn, tâm bát nhã,

 

Cửu long, ngũ hổ, nhứt đoàn viên.

 

Nhì nghi, thất phẩm thông toàn lục,

 

Ngũ nhập, hành trung ứng thượng điền.

 

Đối vị Đông Tây phân biệt điển,

 

Rõ ràng điểm định nhị nguyên truyền.

   

15

KỶ NGUYÊN CÔNG LỊCH

 

Kỷ nguyên Công lịch, phẩy thời gian,

 

"Không, một" tương truyền Chúa hạ sang.

 

Mấy lược phổ thông toàn thế giới,

 

Nhiều phen cải tiến khắp trần hoàn.

 

Chuyển từ Dương Lịch thành Công Lịch,

 

Định chỗ nghịch thời đến thuận trang.

 

Theo đó sử ghi từ quá khứ,

 

Vị lai, hiện tại thật chu toàn.

   

16

NHÀ CHÂU BỀN VỮNG

 

Càn Khôn Thỉ Điện thuở sơ khai,

 

Thiên, Địa, Nhơn Hoàng lập chẵng sai.

 

Trước có Ngũ Long thông độ số,

 

Sau là Nhị Đế rõ thời lai.

 

Đến phần Võ, Kiệt rồi thay vị,

 

Lần lược Hạ, Thương cũng đổi ngai.

 

Tất cả biến thiên theo luật định,

 

Nhà Châu xuất hiện phước nhân loài.

   

17

LẠC ĐÀI PHẢI ĐỔ

 

Tấm lòng cao cả bậc nguyên nhân,

 

Đức sáng chuyên cần lập pháp thân.

 

Sóng tánh nhấp nhô cầu chánh tướng,

 

Biển tâm phẳng lặng nguyện chơn quân.

 

Tin Châu, Khương Lão đành bao lược,

 

Mê Trụ, Thái Ông chịu lắm lần.

 

Mới biết Ân suy vì quả tận,

 

Lạc Đài phải đổ khác chi Tần.

   

18

TÔI NHỚ

 

Tôi nhớ ra rồi tự thuở xưa,

 

Nhớ khi nằm võng có bà đưa.

 

Nhớ ngày ông mất, vương Thần tiếp,

 

Nhớ tháng cha đi, giặc Pháp lừa.

 

Nhớ thuở thiếu niên trời lắm bảo,

 

Nhớ thời xuân trẻ đất nhiều mưa.

 

Nhớ hồi được gởi thân thiền tự,

 

Từng bước lớn lên với Đạo Thừa.

   

19

TÔI CÓ

 

Tôi có nguồn ân của Mẫu Nghi,

 

Có phần trách nhiệm hội khoa thi.

 

Có nguồn linh điển thông Nguyên Lý,

 

Có Pháp môn hành chuyển Tổng Quy.

 

Có lắm đệ, huynh trong Bộ Phận,

 

Có nhiều tỷ, muội các Cơ Chi.

 

Có phần Tứ Huệ sang Siêu Điển,

 

Có bổn Linh Nhiên điểm nhuận kỳ.

   

20

TÔI KHÔNG

 

Tôi không chi khác Đạo tầm noi,

 

Không nghiệp đeo mang chẵng thiệt thòi.

 

Không lợi, không quyền đâu phải giữ,

 

Không danh, không vị khỏi trông coi.

 

Không cầm, không mượn lo chi trả,

 

Không hỏi, không vay há sợ đòi.

 

Không bận tâm sanh, không biến tánh,

 

Không không, không có, sáng ngời soi.

   

21

TÔI YÊU

 

Tôi yêu thi phú với văn đàn,

 

Yêu nhạc, yêu thơ đậm sử trang.

 

Yêu dạ hiền nhân vì Tổ Quốc,

 

Yêu lòng trung nghĩa với Giang Sang.

 

Yêu người giác ngộ tầm Nguyên Lý,

 

Yêu kẽ hồi tâm hướng Đạo vàng.

 

Yêu cảnh trong thơ đầy ý nhụy,

 

Yêu ngòi bút pháp chuyển nhân gian.

   

22

TRÒ ĐỜI

 

Trò đời hơn thiệt đủ muôn phần,

 

Vì lợi, vì danh giả nghĩa nhân.

 

Được thế, chờ khi đâm cắt cổ,

 

Đặng thời, đợi lúc chặt cưa chân.

 

Mua vui chót lưỡi, bày mưu độc,

 

Bán cuộc đầu môi, lập thế thần.

 

Giữa lúc chợ Trời tung bán phật,

 

Bày trưng hình tượng khắp xa gần.

   

23

CHỢ HOA

 

Sa hoa trụy lạc mãi sa chân,

 

Phấn điểm, son dồi cái nhục thân.

 

Ngày với bạn bè tìm chút ít,

 

Đêm cùng rệ rọc kiếm thêm phần.

 

Tình yêu sao lại bài ca khỉ ?

 

Hạnh phúc phải chăng điệu múa lân ?

 

Xuân lệ canh trường sầu chán ngán,

 

Còn chi đâu nữa sự mê tân.

   

24

THỦ TỤC ĐẦU TIÊN

 

Xe khách rước đưa quá kỷ càng,

 

Gạo, khô, hàng, thịt sắp theo hàng.

 

Ai tròn thủ tục: lên xe trước,

 

Ai thủ giấy tờ: đợi lớp lang.

 

Mãi cứ khuôn nầy đau kẽ khó,

 

Hoài theo nếp ấy sướng người sang.

 

Đâu là nhịp tiến xây đời mới,

 

Việc chẵng hợp thời khá chỉnh đoan.

   

25

RƯỢU TÌNH

 

Rượu uống dường nghe thật thắm tình,

 

Mới vài ly muốn lộ nguyên hình.

 

Ma trơi hằn hộc, đâu sờn thị,

 

Quỉ trọc kêu nài, há miệt khinh.

 

Muốn đặng mua vui, tâm vọng động,

 

Ham phần đánh cuộc, ý vô minh.

 

Lời xưa " vô tửu, vô thành lễ ",

 

Sao lại rằng: " vô " phải nóc kình?...

   

26

CÁI THẾ

 

Nhờ đâu cái thế mãi ung dung,

 

Chỉ biết giàu sang với lạnh lùng.

 

Há miệng nuốc tang hàng tích trử,

 

Nhe răng nghiến nát khách tiêu dùng.

 

Mặc đời thương ghét, lo luồng lách,

 

Dẫu thế khinh, khi miễn tự tung.

 

Vậy hởi những ai còn cái thế,

 

Cần nên suy xét nghĩa tình chung.

   

27

KHÚC NHẠC VÀNG

 

Khói quyện hồn ai dạ xốn xang,

 

Lòng đây thao thức giữa canh tàn.

 

Ngẩn ngơ chỉ thấy ma chờ ngõ,

 

Vơ vẩn rằng hay quỉ đón đàng.

 

Dạ héo, tâm sầu oan trái buộc,

 

Thân gầy xác yếu, nghiệp duyên mang.

 

Lời ru ác quỉ trong từng phút,

 

Hãy ngủ đi anh ! khúc nhạc vàng !...

   

28

KIẾP MỘNG

 

Đời người đau khổ hởi ai ôi !

 

Tất cả chỉ là giả tạm thôi.

 

Mượn tiếng yêu thương nơi chót lưỡi,

 

Giả làm Đạo đức ở đầu môi.

 

Mượn điều nhung nhớ, lời giao ước,

 

Giả việc mong chờ, chuyện lứa đôi.

 

Kiếp mộng, đời mơ, thân tứ giả,

 

Gặp người yêu giả, tu cho rồi !...

   

29

MÙI ĐỜI TỤC LỤY

 

Mùi đời tục lụy chạnh lòng vương,

 

Đau khổ nghiệp duyên nỗi đọan trường.

 

Biết vậy, sao lòng còn vọng tưởng?...

 

Hiểu rồi, lại để dạ yêu thương?...

 

Phải chăng năm tháng cùng trăng nước?...

 

Bao đoạn thời gian với sắc hương?...

 

Tâm sự đầy vơi, sao trút cạn?...

 

Đường tu lối giải, nhuận nhành dương.

   

30

DUYÊN HAY NGHIỆP

 

Vì đâu lắm nỗi sự cang qua,

 

Bao chuyện trần gian những xót xa.

 

Hạnh phúc lẽ nào duyên trói buộc?...

 

Tình yêu khác thể nghiệp oan gia?...

 

Ai gieo nhung nhớ, vô phương mở !...

 

Ai dệt tâm tình, chẵng lối ra!...

 

Hãy giữ dạ nầy dâng hiến Đạo,

 

Mới hầu giải tỏa lượn trùng ba.

   

31

TRAO ĐỔI ÂN TÌNH

 

Tình yêu tôi có tự lâu rồi,

 

Yêu Đạo, yêu Đời, yêu lẫn tôi.

 

Hạnh phúc Đại Đồng nguồn sáng Đạo,

 

Tình yêu Chân lý gốc vui Đời.

 

Nguyền luôn mở rộng tình nhân lọai,

 

Xin chớ buộc ràng chuyện lứa đôi.

 

Tôi sẽ dâng trao nguồn bổn thể,

 

Mong người đáp lại chữ tu thôi.

   

32

CHỚ VỘI YÊU LIỀU

 

Làm sao tầm đạt lý mầu siêu?

 

Giải tỏa nghiệp duyên mọi đủ điều.

 

Nghiệp thế chỉ gieo sầu cá thể,

 

Duyên trần mãi để khổ vì yêu.

 

Những bao phiền trách, bao đày đoạn,

 

Những nỗi hận hờn, nỗi chắc chiu.

 

Yêu hận, yêu hờn chi luyến tiếc?...

 

Yêu sầu, yêu khổ chớ nên liều!...

   

33

LÀM SAO GIẢI NỖI

 

Đấm say lầm lạc kiếp trần ai,

 

Vẫn chán chường sao vẫn tiếc hoài.

 

Uổng phí tuổi xuân, đời đã trải,

 

Hao vơi thời mộng, nghiệp đeo đai.

 

Càng thêm lưu luyến sầu mơ ước,

 

Càng nặng yêu thương chạnh thảm thay.

 

Mơ ước bình thường chưa đáp trọn,

 

Bởi chưa trả sạch lại còn vay.

   

34

BIẾN MỘNG TÌNH YÊU

 

Muôn đời không thể nói yêu riêng,

 

Ai hiểu lòng ta với nỗi niềm.

 

Thương cảm luyến lưu chi phải khổ,

 

Sầu mong trông đợi chỉ thêm phiền.

 

Hãy đem tâm tưởng nơi nhàn tịnh,

 

Mau để ý cầu với lạc nhiên.

 

Biến mộng tình yêu trong hẹp lượng,

 

Hóa thành nghĩa trọng với Cơ Thiên.

   

35

TÂM PHÚC KHAI HOA

 

"Hoàng Thiên Bất phụ hão tâm nhơn"

 

Gieo rãi chơn tâm khắp các hồn.

 

Rộng mở tình thương ai dám sánh,

 

Sáng ngời nghĩa cả có chi hơn.

 

Đức ân mầm Đạo sâu như biển,

 

Tâm phúc khai hoa vững tợ sơn.

 

Kết hợp đồng tâm chung hướng thượng,

 

Càng tu thấy rõ giải huyền môn.

   

36

TÔ ĐIỂM TÌNH YÊU

 

Trăng sao lơ lửng giữa không gian,

 

Soi chiếu triền miên khắp nẽo đàng.

 

Đáp lại duyên ta tầm Cực lạc,

 

Đền xong phận bạn hướng Tây phang.

 

Vun bồi hạnh phúc đồng Nguyên Lý,

 

Tô điểm tình yêu hợp Điển quang.

 

Pháp nhiệm siêu truyền luôn mẫn tuyệt,

 

Dâng lòng trong sáng, rõ lòng vàng.

   

37

TÌNH YÊU TƯƠI ĐẸP

 

Điều chơn lẽ thật mới thanh cao,

 

Gió hởi cùng mây có rõ nào.

 

Gởi bấy tâm tình cùng nhựt nguyệt,

 

Trao bao ý gợi đến trăng sao.

 

Tình thương Bác Ái tươi ngời mãi,

 

Ý chí Đại Đồng đẹp biết bao.

 

Trên bước nhiệm trình chung hướng Đạo,

 

Ngời linh bổn vị rực muôn màu.

   

38

LÊ CÔNG HẠNH

 

Ông Tổ nghề thêu đã triển khai,

 

Là Lê Công Hạnh bậc nhân tài.

 

Sang Tàu tìm được từ bao thuở,

 

Về Nước truyền thêm tiếp đến nay.

 

Đời ấy Lê Chiêu đâu tưởng giỏi,

 

Thế nhưng Ngoại Quốc có ngờ hay.

 

Đề lưu tiến bộ đường kim chỉ,

 

Khai thác thông minh khiếu sáng hoài.

   

39

NHỊ TRƯNG NỮ KIỆT

 

Nhị Trưng Nữ Kiệt sử truyền lưu,

 

Bởi giặc xâm lăng tất phải thù.

 

Đây gọi tình nhà cam kẻ giết,

 

Kia là nghĩa nước mặc người thu.

 

Nam hùng gom lại không bao lúc,

 

Nữ sĩ hiệp về chẵng mấy ru.

 

Tiếng trống Mê Linh bừng chiến trận,

 

Làm cho giặc khiếp, chạy lu bù.

   

40

DUY TÂN CÔNG HỘI

 

Từng bươc gian nan với bạn vàng,

 

Cùng Tăng Bạc Hổ xuất dương bang.

 

Châu danh chí quyết, gương bừng sáng,

 

Phan họ kiên cường, sử vẻ vang.

 

Công Hội tuyên truyền xây khí thế,

 

Duy Tân vận động dựng hùng can.

 

Mang bầu tâm quyết vào Tô Giới,

 

Phan Bội Châu ngời sức thái san.

   

41

VŨ CÔNG DUỆ

 

Vũ Công Duệ thật bậc trung kiên,

 

Ngoài tuổi hai mươi đổ Trạng nguyên.

 

Ngự Sử Triều Lêâ luôn mộ chức,

 

Ấn quan ẩn Mạc, há ham quyền.

 

Ôm vòng nghĩa khí không vì phận,

 

Giữ chữ cang cường chẵng vị riêng.

 

Thủy tận sơn cùng nên phải lụy,

 

Thà liều mạng sống, tiếng thiên niên.

   

42

LÊ QUÍ ĐÔN

 

Lê Quí Đôn nơi tỉnh Thái Bình,

 

Thủ khoa bảng nhãn tuổi còn xinh.

 

Sang Tàu, Tàu gọi lời siêu xuất,

 

Về Nước, Nước rằng ý tuyệt minh.

 

Chữ giỏi sách ghi, hằng mãi giữ,

 

Văn hay thơ để, được lưu gìn.

 

Từ khiêm, ngữ ẩn khuyên đời học,

 

Chẵng hổ kiếp nhân, thẹn nghĩa tình.

   

43

NGỌC QUYẾN

 

Trên đường tốt nghiệp đáo hồi phong,

 

Trở lại quê hương bởi giống dòng.

 

Hương cảng ôm sầu, mài kiếm thép,

 

Thái Nguyên rửa hận, tuốt gươm đồng.

 

Nghĩa quân tiến đến, dầu ta ít,

 

Hào kiệt kéo về, bởi giặc đông.

 

Ngọc Quyến hy sinh nhưng bất tử,

 

Luôn còn rạng sử với non sông.

   

44

PHÙNG HƯNG

 

Hận bấy Nhà Cao, hiệu Chính Bình,

 

Phùng Hưng ra sức quyết đề binh.

 

Sức hùng uy dũng, người luôn trọng,

 

Tài Thánh chí cường, kẻ dám khinh.

 

Chiếm đặng phủ thành, thù khiếp đảm,

 

Rút quân cố thủ giặc hồn kinh.

 

Đường Lâm tên tuổi còn lưu để,

 

Sáng mãi lòng dân khắc bong hình.

   

45

TRIỆU QUANG PHỤC

 

Dạ trạch đồng lầy điểm tập trung,

 

Ngày đêm gôm tựu khách anh hùng.

 

Dùng thuyền độc mộc trừ tên dữ,

 

Mược thế sậy lao đánh kẻ hung.

 

Xuất hiện quỉ thần , thâu vũ khí,

 

Giáng thăng bất tử đoạt đao cung.

 

Triệu Quang Phục hẵn tên lừng lẫy,

 

Là triệu Việt Vương rạng rở chung.

   

46

AI VUI RIÊNG RẼ

 

Ta đang đi giữa Đất và Trời,

 

Sao vẫn nghe lòng trống lạnh khơi.

 

Khi ở quanh ta bao lá rụng,

 

Lại nhìn trước cảnh lắm hoa rơi.

 

Ai vui riêng rẻ như cam phận,

 

Ai khổ một mình lại giởn chơi.

 

Cái tự nhiên kia nào rõ lẽ,

 

Vòng quanh giáp lại được bao hơi.

   

47

SAY KHỔ ĐẤM SẦU

 

Đời lắm thảm sầu nghiệp phủ quanh,

 

Mãi lo giết hại để tranh dành.

 

Sát sanh quả ác pha màu trược,

 

Hại vật nghiệp hung nhuộm máu tanh.

 

Say khổ mồi ngon gây thảm cảnh,

 

Đấm sầu miếng ngọt tạo phân tranh.

 

Vui chi sự sống trên thương hận,

 

Nghiệp quả triền miên lại nở đành.

   

48

NGẪM NHÌN THẾ SỰ

 

Ngẫm nhìn thế sự dạ bi ai,

 

Lắm chuyện tỉnh tuồng giữa ảo say.

 

Kia sự bảo tồn chưa trọn kiếp,

 

Nọ câu ngự thủ chẵng bao ngày.

 

Đây danh vị ảo, nghiêng đầu cổ,

 

Đó thế quyền mơ, ngữa mặt mài.

 

Những sự tiếc tham cơn ác mộng,

 

Để rồi tan biến áng mây bay.

   

49

NGHIỆM TUỔI ĐỜI

 

Mới đó tuổi đời tóc trắng thưa,

 

Sanh ly tử biệt, biết sao vừa.

 

Tình tiền chua chát, bao vui khổ,

 

Danh vọng nồng say, chuyện ghét ưa.

 

Gánh vác nặng hoằng nhưng chẵng thỏa,

 

Đua đòi quá sức vẫn chưa vừa.

 

Phù sanh một kiếp chờ bao kiếp ?

 

Lưu luyến đành cam phút tiển đưa.

   

50

ÂN ĐỀN NGHĨA TRẢ

 

Hãy giữ tâm lành thật sáng trong,

 

Sao cho vẹn vẻ nghĩa tâm đồng.

 

Đâu là việc tiến dầu ngăn núi ?

 

Đâu gọi điểm tìm dẫu cách sông ?

 

Nghĩa trả tròn xong thời hả dạ,

 

Ân đền đáp vẹn mới an lòng.

 

Tinh thần Đạo đức luôn ngời sáng,

 

Danh rạng nghìn thu rực rở hồng.

   

51

TÌNH NGHĨA THI GIAO

 

Mừng xuân ngũ phúc tiếp lai gia,

 

Tình nghĩa thi giao rất đậm đà.

 

Chung chén rượu đầy, ta nhắc bạn.

 

Cùng ly trà đậm, bạn khuyên ta.

 

Phú thơ đôi chữ tầm phương chánh,

 

Văn tự vài câu vạch nẽo tà.

 

Càng thấy tỏ ngời xuân nhớ bạn,

 

Để làm kỷ niệm thật sâu xa.

   

52

HỒN THƠ CHAN CHỨA

 

Mặc khách tao nhân ngộ điểm trường,

 

Niềm tin soi sáng khắp muôn phương.

 

Văn chương tô điểm, gìn quy luật,

 

Thi phú giồi trau, giữ kỷ cương.

 

Nhạc Thánh giáng thăng, đàn uyển chuyển,

 

Đàn Tiên trầm bổng, nhạc du dương.

 

Hồn thơ chan chứa tình xuân Đạo,

 

Chung bước kỳ công vẹn lối đường.

   

53

TINH THẦN GIAO HỮU

 

Tinh thần giao hữu đẹp vô biên,

 

Đáp họa đôi câu thỏa dạ nguyền.

 

Dụng ý giao tình, sông biển thái,

 

Mượn văn kết nghĩa, núi rừng thiêng.

 

Tấm lòng cởi mở, mừng tâm đắc,

 

Ý chí thanh cao, tiếp bạn hiền.

 

Bút ngọc tô son ngời cảnh vật,

 

Cảm hoài hương điệu thật là duyên!...

   

54

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO

 

Bút thần tinh tuyệt ứng phong trào

 

Chơn lý bừng soi chiếu vạn sao.

 

Lao động hăng say, người tiến bộ,

 

Tăng gia tích cực, việc nâng cao.

 

Niềm vui non nước tình liên kết,

 

Hạnh phúc quê hương cảnh đẹp giàu.

 

Chung góp bàn tay cùng phục vụ,

 

Nước non tươi sáng nghĩa đồng bào.

   

55

THÂM GIAO QUÝ TRỌNG

 

Ôn lại thời gian tự thuở đầu,

 

Biết bao kỷ niệm rất thâm sâu.

 

Kim thân hữu nghĩa, tình như ngọc,

 

Cổ nhựt lưu tình, nghĩa tợ châu.

 

Bút mặc tương phùng càng cảm kích,

 

Thi nhân hội ngộ rất tương cầu.

 

Thâm giao quý trọng luôn ngời đượm,

 

Tợ thể trăng thanh chiếu diệu mầu.

   

56

HIỆP VỀ KHỐI ĐẠI

 

Đồng duyên thiên lý, lý tương đồng,

 

Trao đổi cho nhau ý sáng trong.

 

Kia cảnh gió đùa bao cảnh vật,

 

Đây dòng nước chảy những dòng sông.

 

Gió đùa cảnh vật qua đồi thẳm,

 

Nước chảy dòng sông đến biển đông.

 

Vạn vật sanh linh thì cũng vậy,

 

Hiệp về Khối Đại, Đấng Thiên công.

   

57

TIẾP BẠN MỪNG XUÂN

 

Tiếp bạn mừng xuân trước tuệ trang,

 

Cùng nhau tô điểm đẹp giang san.

 

Niên qua đem đến bao thành quả,

 

Tết lại mang về sự vẻ vang.

 

Đâu đó nghe tin điều phấn khởi,

 

Trước sau nhận thiệp rất hân hoan.

 

Đôi câu xướng họa vui tình bạn,

 

Rạng rở niềm tin hướng Đạo vàng.

   

58

ÁNH SÁNG ĐẠI ĐỒNG

 

Một chân trời mới tuyệt vời vời,

 

Muôn sắc hoa xuân ánh rạng ngời.

 

An lạc tâm người, nồng ý Đạo,

 

Thanh cao hồn nước, thắm tình Đời.

 

Mênh mang vũ trụ, gìn tâm Phật,

 

Tỏ rạng hư linh luyện tánh Trời.

 

Ánh sáng Đại Đồng luôn chiếu tỏa,

 

Nẽo đường thiên lý rộng muôn nơi.

   

59

NGHIỆM TUỔI ĐỜI

 

Mới đó, tuổi đời tóc trắng thưa,

 

Sanh ly tử biệt, biết sao vừa.

 

Tình tiền chua chát, bao vui khổ,

 

Danh vọng nồng say, chuyện ghét ưa.

 

Gánh vác nặng hoằng nhưng chẳng thỏa,

 

Đua đòi quá sức vẫn chưa vừa.

 

Phù sanh một kiếp chờ bao kiếp,

 

Lưu luyến đành cam phút tiển đưa.

   

60

TỈNH THỨC.

 

Cuộc đời tranh chấp để mà chi,

 

Chanh ngọt, hồng chua tiếng thị phi.

 

Thừa sức bao phen, rồi vẫn cách,

 

Phí công lắm việc, cũng ra đi.

 

Danh mà đày đoạn, kêu căn nhĩ !...

 

Vị lại cang qua, hảnh diện gì !...

 

Ai hiểu sự tình, thông lý lẽ,

 

Hướng về Chơn Đạo thoát ai bi.

   

61

GIẢI HUYỀN MÔN

 

Tấn tuồng chi thế buổi hoàn hôn,

 

Vội vả một thời cũng lấp chôn.

 

Mắt thấy sắc trần vây cả thể,

 

Tai nghe cát bụi cuống quanh hồn.

 

Bình tâm nhận kỷ điều thanh trược,

 

Định trí xem tường chuyện dại khôn.

 

Mới biết cõi đời đầy ám muội,

 

Hướng tìm chơn Đạo giải huyền môn.

   

62

TRỌNG ĐẠO YÊU ĐỜI

 

Cần nên suy nghiệm kiếp dương trần,

 

Việc Đạo mau lo hòa ý chí,

 

Sự Đời khá nhớ hiệp tinh thần.

 

Yêu Đời phải biết gìn chung thủy,

 

Trọng Đạo thì nên giữ nghĩa nhân.

 

Đời Đạo Âm Dương xoay tiến hóa,

 

Hướng về khối đại vạn thâm ân.

   

63

KIẾP NGƯỜI NGẮN NGỦI

 

Vì đâu thương tưởng chuyện trần vơi,

 

Những phút chia lìa, phút lệ rơi.

 

Mẹ đợi tình con, đành cách biệt,

 

Con chờ nghĩa mẹ, nỡ xa rời.

 

Chồng mong gặp vợ, sao biền biệt,

 

Vợ đợi tin chồng lại bặc hơi.

 

Ôi ! kiếp con người sao ngắn ngủi,

 

Lợi danh ảo mộng trả cho đời.

   

64

CHIA BUỒN

 

Tử biệt sanh ly lắm não nần,

 

Kia loài thảo mộc cũng buồn lâng.

 

Cần nên hiểu phút nương hồn Đạo,

 

Phải biết giờ đây gởi xác trần.

 

Khá giữ tu hành rèn Pháp Tánh,

 

Chuyên cần tịnh dưỡng, luyện Kim Thân.

 

Dâng niềm tâm hướng lên Thầy Mẹ,

 

Rở mặt nghìn thu, giải kiếp nhân.

   

65

ĐAU LÒNG TRƯỚC CẢNH

 

Ôi! trước cảnh tình lắm khổ đau,

 

Biển mê cuộng sóng dợn ba đào.

 

Thương Đời gặp lúc lừa gan tất,

 

Xót Đạo đang cơn lọc mãi hào.

 

Thuyền Pháp chơn tâm sao trống trải,

 

Ngục hình ác ý lại chen nhau.

 

Biển mê lặn hụp chi mà tiếc ?

 

Ngất thảm chìm sâu biết nói sao !

   

66

KẾT HỢP DÂN SINH

 

Tình thâm soi sáng tựu duyên lành,

 

Vạn vật đều vui cảnh sắc xanh.

 

Hòa ái nhân tài bàn Kế hoạch,

 

Hiệp đoàn hiền đức luận Dân sanh.

 

Thi đàn nghị lực bền kiên cố,

 

Đạo học tinh thần vững tiến nhanh.

 

Xuân Hạ Thu Đông thông khí tiết,

 

Kết giao thành tựu rạng thinh danh.

   

67

LUÔN VỮNG NIỀM TIN

 

Trách nhiệm kỳ công gắng miệt mài,

 

Hoàn thành sứ mạng chớ đơn sai.

 

Cho dù gặp phải nhiều ngang trái,

 

Hoặc trải bao điều lắm tiếng tai.

 

Hướng Đạo kiên trì, không trễ nãi,

 

Đường tu nhẫn nại, chẳng lung lai.

 

Nung rèn ý chí, bồi tâm huyết,

 

Luôn vững niềm tin rạng Sĩ Đài.

   

68

GIỮ TÂM TRONG SÁNG

 

Ngẫm nhìn thế sự chạnh bùi ngùi,

 

Trãi bấy nguồn cơn kẻ tới lui.

 

Một giất tường xem sao lắm khổ ?

 

Trăm năm thử hỏi có gì vui ?

 

Đâu vòng nghiệp lực quây điên đảo,

 

Những đoạn oan khiên đẩy ngược xuôi.

 

Mộng ước là bao thì cũng mộng,

 

Giữ tâm trong sáng phải lau chùi.

   

69

SỰ ĐỜI

 

Mới độ tròn xuân lúc tuổi thơ,

 

Đi tìm dục vọng có ai ngờ.

 

Đắng cay chua chát toan giành giựt,

 

Đau khổ lụy phiền chạnh ước mơ.

 

Khi biết chim kia đà mắc bẩy,

 

Thời hay cá nọ cũng vào lờ.

 

Dù cho cố sức toan vùng vẫy,

 

Đã lỡ thời xuân, lỡ bến bờ.

   

70

VÔ MINH

 

Vòng đời che phủ nghiệp tình riêng,

 

Để nặng buồn, thương, hận, oán, phiền.

 

Kẽ đến vương bao lầm nợ nghiệp,

 

Người đi mang những lỡ tơ duyên.

 

Khổ đau cam chịu, ôm thân phận,

 

Thảm xót dẫu đành, giả tự nhiên.

 

Chán ngán mùi trần chưa nở bỏ,

 

Vô minh mờ mịt lấp đuờng Tiên.

   

71

GIẢI THOÁT

 

Thoát vô, thoát hữu, thoát tam công,

 

Điểm ngộ bên ngoài đọat lý trong.

 

Chẵng bận Tùy Duyên vì Diệu Hữu,

 

Đâu màn Hóa Độ bởi Chân Không.

 

Siêu truyền mật nhiệm, tinh thuần nhất,

 

Mẫn đạt huyền cơ, triết thuyết đồng.

 

Đại Đạo hoát khai, tâm pháp mở,

 

Điển quang sáng rực, ứng linh thông.

   

72

KHAI GIÁC TÁNH

 

Giảng truyền lý pháp khắp nhân sanh,

 

Cho cả toàn linh rõ bổn danh.

 

Dựng Đạo khai tâm, quy cội đức,

 

Xây Đời chuyển tánh, dựng nguồn lành.

 

Thật hư do ngã, đừng phân trược,

 

Động tịnh tại ta, chớ chấp thanh.

 

Đuốc Huệ Từ Thiên soi nẽo giác,

 

Kỳ công đạt quả thật tinh anh.

   

73

GỢI NIỀM TÂM PHÁP ( BÀI 1 )

 

Kiến ngộ Siêu Nhiên rạng ý tình,

 

Vì chung lý tưởng hướng huyền linh.

 

Minh tường thể thức từ nhân phẩm,

 

Hiển lộ hiện trường dự Thánh kinh.

 

Pháp đức cao siêu bền chí cả,

 

Đạo ân mầu nhiệm vững niềm tin.

 

Trong phần sứ mạng Cơ Thiên chuyển,

 

Có phải Quy Linh ở Khối Huỳnh ?

   

74

GỢI NIỀM TÂM PHÁP ( BÀI 2 )

 

Khối Huỳnh bổn gốc nghiệm do đâu ?...

 

Chánh Pháp tường xem có điểm đầu ?...

 

Phước huệ hiệp cùng hay phải chọn ?...

 

Duyên từ khai hiện hoặc quy thâu ?...

 

Trường đồ sao lại tri tài đức ?...

 

Đại lực phải chăng hiển trí mầu ?...

 

Ý nhiệm tình thơ, nguồn gợi cảm,

 

Mong sao đáp lại để tròn câu.

   

75

ĐẠO VÀ ĐỜI

 

Một khối Hư Linh rất tuyệt vời,

 

Vận hành xoay chuyển khắp muôn nơi.

 

Đồng thông Minh Đức nguồn duyên Đạo,

 

Hóa hiện Tân Dân gốc sự Đời.

 

Đạo ứng Chơn Tâm thành Bổn Giác,

 

Đời quy Kiến Tánh định Cơ Trời.

 

Đạo Đời nhất bổn càng siêu lý,

 

Đời Đạo vạn thù mãi sáng khơi.

   

76

LUẬN CHỮ ĐẠO

 

Chữ Đạo luận suy rất diệu thâm,

 

Bổn duyên đại thệ lập Dương Âm.

 

Lưỡng Nghi nội mục, thần quang ẩn,

 

Tứ Tượng ngoại thân thức điện trầm.

 

Nhựt chuyển vận hành cùng vạn khắp,

 

Nguyệt xoay liên đới tận xa xâm.

 

Nguyên Chân Lý hiện cơ mầu diệu,

 

Ứng hóa Đại Đồng pháp tuyệt tâm.

   

77

THƠ MỜI HỘI XUÂN 1991

 

Kính cùng Thi Hữu rõ tường nơi,

 

Mở cuộc vui xuân thắm đượm ngời.

 

Đến tại tư gia gôm cả ý,

 

Về nơi bổn thất góp thêm lời.

 

Ghi âm kỷ niệm, thơ hòa khí,

 

Lưu nhạc lâu dài, rượu bốc hơi.

 

An Nghiệp 8 giờ, mùng 7 tết,

 

Vì lòng mến mộ dám xin mời.

   

78

XUÂN THƠ 1991

 

Xuân thơ thắm đượm nét văn chương,

 

Nghĩa lý sâu xa đậm lối đường.

 

Ý tứ nếp khuôn, khuôn mãi sáng,

 

Thể từ quy luật, luật thêm gương.

 

Vui tình phẩm nhạc, vui nhàn hạ,

 

Đẹp ngãi duyên thi, đẹp diệu thường.

 

Lời chúc đầu năm mai rộ nở,

 

Tô ngời điển bút, phúc ân trường.

   

79

ĐÁP TỪ (HỘI XUÂN THƠ 1991 )

 

Thành thật tỏ lòng đáp triển khai,

 

Cùng chư Thi Hữu đến chung ngày.

 

Vui xuân, nhận đến ân sâu đượm,

 

Mừng tết, mang về nghĩa đấm say.

 

Khó nhọc không màng, dầu sức mõi,

 

Gian nan chẳng nại, dẫu đường dài.

 

Thật là quý báu công dường ấy,

 

Tiệc mãn, tình lưu, kính phước lai.

   

80

CHÚC XUÂN THI HỮU

 

Thi cảm vui vầy đậm ý xuân,

 

Chúc cầu Thi Hữu hội tương phùng.

 

Tình yêu Tổ Quốc tròn trung nghĩa,

 

Hạnh phúc Gia Đình vẹn thủy chung.

 

Thi hữu thơ vui, thơ mãi luyện,

 

Tao nhân ý dẹp, ý càng nung.

 

Vàng son tô nét lời thêm sáng,

 

Đạo đức nguồn ân phúc vạn trùng.

   

81

KẾT CHẶC VĂN ĐÀN

 

Vui mừng hiệp mặt các Thi nhân,

 

Thơ nhạc hòa ca gợi lý chân.

 

Trước tỏ tình thơ, thơ ý chí,

 

Sau bày ý nhạc, nhạc tinh thần.

 

Nghĩa thơ hãi thệ bừng soi tỏa,

 

Tình nhạc sơn minh chiếu rạng ngần.

 

Kết chặcvăn đàn lời nguyện ước,

 

Xây nền hạnh phúc với muôn dân.

   

82

HƯƠNG LÚA TỎA NGỜI

 

Muốn được đời vui cảnh phú cường,

 

Tinh thần cởi mở rộng yêu thương.

 

Đường đi mạch máu, nên thông suốt,

 

Phố thị con tim, phải nhuận thường.

 

Vườn rợp sắc cây, cây thắm sắc,

 

Ruộng nồng hương lúa, lúa thơm hương.

 

Tình dân kết hợp càng sâu đậm,

 

Nghĩa nước bừng khơi ánh thái dương.

   

83

SÔNG TRÀ BẾN HẬU

 

Đây đó tình thâm vẫn thuở nào,

 

Cùng chung chí hướng hợp tâm giao.

 

Nghiệm kim rõ lý, cùng trao đổi,

 

Suy cổ tường chơn, góp ý nhau.

 

Bến Hậu ngày vui mây lượn chuyển,

 

Sông Trà cảnh đẹp, nước tung cao.

 

Đậm in xanh thẳm ngàn hoa lá,

 

Tươi thắm khắc ghi tuyệt sắc màu.

   

84

NGẪM NGHỈ SỰ TÌNH

 

Ngẫm nghỉ sự tình khó luận vơi,

 

Buồn thương lưu luyến nghiệp duyên đời.

 

Nào cơn gió cuộng, mây tan tác,

 

Nào cảnh hoa sầu, lá tả tơi.

 

Xét lại nỗi lòng như chán ngán,

 

Xem qua tất dạ thấy chơi vơi.

 

Cần nên minh chứng câu thành ý,

 

Há thẹn cùng ta với đất trời.

   

85

GIÓ THUẬN MƯA HÒA

 

Cảnh vật thiên nhiên vẫn mượt mà,

 

Phong sương điểm lá, lá tô hoa.

 

Tuần Hoàn Thiên Địa, luôn thường chuyển,

 

Phục Thỉ Châu Nhi, giáp lại qua.

 

Gió thuận tươi màu, nhuần Xả tắc,

 

Mưa hòa đượm sắc, gội Sơn hà.

 

Tình dân nghĩa nước càng sâu đậm,

 

Tiến đến Đại Đồng thật chẵng xa.

   

86

THẮM ĐƯỢM HƯƠNG TRÀ

 

Thắm đượm hương trà đẹp nghĩa nhân,

 

Tình xuân Thi hữu mỗi thêm gần.

 

Niềm tin rực rở, lời tương ái,

 

Nguyện ước sáng bừng, chữ chí thân.

 

Khúc nhạc tràn ân, ân đất nước,

 

Câu thơ đậm nghĩa, nghĩa quân dân.

 

Đời vui phúc lạc, ngày thêm tiến,

 

Đạo thọ trường miên, đức sáng ngần.

   

87

TRI ÂM TRI KỶ

 

Nhạc hòa, lời hiệp rất tương duyên,

 

Tỳ Khúc Hàm Dương rõ bạn hiền.

 

Nghĩa nước Bá Nha trung vẹn vẻ,

 

Tình nhà Chung Tử hiếu cần chyện.

 

Hành Vân thể nhạc rành thông Địa,

 

Cung Oán điệu đàn cảm thấu Thiên.

 

Tri kỷ tri âm còn khắc mộ,

 

Hủy Tỳ Cầm, thệ chẵng vong thuyền.

   

88

LƯƠN VÀ LỊCH

 

Xem gương lươn lịch rõ cùng chăng,

 

Cũng dỡ, cũng hay, cũng trạng bằng.

 

Lịch nhớt thây còn lên giọng giỏi,

 

Lươn nhầy xác lại giả siêng năng.

 

Lươn thì chê lịch câu hành tỏi

 

Lịch lại chê lươn tiếng học hằng.

 

Tranh đấu nhau chi càng phí sức,

 

Khá mau tỉnh thức rõ lời ngăn.

   

89

TAI NẠN GIAO THÔNG

 

Xe chạy kiểu gì sắp bốn ba,

 

Chở thì quá lố, chạy như ma.

 

Đèn xanh vượt ẩu, dầu chê trách,

 

Đèn đỏ phóng càng mặc quở la.

 

Thẳng lối nghịch chiều còn lạn lách,

 

Vòng quanh trái hướng lại tăng ga.

 

Cộng thêm say sỉn, ai làm chủ,

 

Phút chóc rủi ro khổ lắm mà.

   

90

BẾP NUNG LỬA HỒNG

 

Lửa hồng loan cháy cả rồi đây,

 

Cậy sức hỏa công mãi thế nầy.

 

Ùn ục xôi lên từng cuộng khói,

 

Bập bùn nổ xuống những luồn mây.

 

Bao nhiêu xác trắng tung thành bụi,

 

Bấy tưởng thân đen đổ lớp nhầy.

 

Sự sống phải chăng vì khói lửa, ?

 

Tử sanh, tan hợp nghiệp duyên đầy !...

   

91

THẾ CỜ

 

Mã đề môn thủ rộng thêm đường,

 

Sĩ khí Tượng đài nhập vệ cương.

 

Cập lối không quân, quân mạc khiếp,

 

Kề bên thủy chiến, chiến ô nhường.

 

Hủ lôi phá lũy, thần đâu ngỡ,

 

Đại giáp xung dinh, tướng khó lường.

 

Chẵng kịp trở tay, tràn xác giặc,

 

Cờ hồng phất phới rực muôn phương.

   

92

CƠN MƯA

 

Dường như Trời Đất cũng say sưa,

 

Dai dẳng làm chi nước đã thừa.

 

Vắng lặng bên đường không kẽ rước,

 

Não nùng trước ngõ chẵng người đưa.

 

Nỗi buồn muôn vật đành hao hớt,

 

Chạnh tủi con người phải thớt thưa.

 

Sấm sét còn kia chưa dứt hẳn,

 

Mưa chi mưa mãi vẫn còn mưa.

   

93

ĐÊM MƯA ẦM Ỉ

 

Đêm mưa ầm ỉ giữa sơn hà,

 

Mưa vẫn gầm vang khắp tận xa.

 

Mưa cứ ầm đùng như đánh quỉ,

 

Mưa luôn xối xả tợ trừ ma.

 

Mưa tuôn linh láng đường ra chợ,

 

Mưa đổ mênh mong lối đến nhà.

 

Mưa phải chăng quên dừng phẩn nộ,

 

Nên mưa gào thét lại kêu la.

   

94

RÊN RỈ MƯA TUÔN

 

Giọt mưa lả chả khắp ven đường,

 

Khi thấy sự đời lắm nhiểu nhương.

 

Trai mới bập bè đòi hút sách,

 

Gái vừa chập chợn học yêu đuơng.

 

Chợ đêm dàn dá tam bành trận,

 

Phố vắng bày trưng tứ đổ tường.

 

Giữa lúc nước non đang hướng tới.

 

Nhưng còn tồn động khiến mưa tuôn.

   

95

HỘI TỰU DUYÊN THƠ

 

Tuyệt vời lý Đạo nghĩa sâu xa,

 

Ý đẹp lời hay đáp lại qua,

 

Rở mặt Nam tài chung điệu hát,

 

Rạng mày Nữ sĩ bảng hòa ca.

 

Hân hoan hội tựu, tình sâu sắc,

 

Hảnh diện duyên thơ, nghĩa đậm đà.

 

Muôn thuở sáng trong đồng nhất dạ,

 

Dài lâu kỷ niệm chẳng phai nhòa.

   

96

KỶ NIỆM LIÊN HOAN

 

Vui vầy buổi tiệc tỏ lời trao

 

Đó mặn đây chay ý góp vào.

 

Cay đắng mặn nồng, tình bút mặc,

 

Chua the ngọt nhẫn, nghĩa tri giao.

 

Cơm thơm đẹp dạ, hương ngời tỏa,

 

Nước mát sáng lòng, khí bốc cao.

 

Trao đổi lời thơ thêm thú vị,

 

Thâm ân vẹn giữ mãi ngàn sau.

   

97

ĐẠO LÝ CON NGƯỜI

 

Đạo lý con người trọng nghĩa nhân,

 

Luôn luôn vẹn giữ ở tinh thần.

 

Không vì vật chất mà thay đổi,

 

Chẳng bởi danh quyền lại rẻ phân.

 

Có đủ niềm tin cùng đất nước,

 

Thêm đầy sức sống khắp muôn dân.

 

Từ nơi ý thức vì chân lý,

 

Soi đậm tình thương ánh sáng ngần.

   

98

TRANG THƠ MUÔN SẮC

 

Thanh bình rực rở sắc thiên thanh,

 

Nhịp tiến văn thơ giữa đất lành.

 

Thi cảm mộng lòng, trời sáng đẹp ,

 

Hoa thơ ước dạ, đất ngời xanh.

 

Vui lời Cung Chúc, Xuân như ý,

 

Mừng chữ Tân xuân, chúc vạn thành.

 

Cho nét bút thiêng thêm lộng lẩy,

 

Trang thơ muôn sắc tuyệt tinh anh.

   

99

HỒN THƠ BAY KHẮP

 

Hồn thơ bay khắp giữa trời xuân,

 

Tuổi mộng khai hoa nét tuyệt trần.

 

Vui cảnh Huyền Linh tròn cội đức

 

Đẹp nơi Diệu Pháp vẹn nguồn ân.

 

Tròn câu minh thệ bền Cơ Đạo,

 

Vẹn chữ hồng ân vững Bổn Chân.

 

Pháp Thế hòa minh tròn điệu kết,

 

Tàng Thơ diệu chuyển sáng soi ngần.

   

100

MỪNG HỘI QUY CƠ

 

Mừng hội Quy Cơ đủ sắc màu,

 

Chúc cầu tương ngộ mãi cùng nhau.

 

Chung vai gánh Đạo không bê trễ,

 

Góp sức nâng Đời kịp tiến mau.

 

Xuân Đạo thêm tươi, cơ tấn hóa,

 

Tuổi Đời vẫn đẹp, chuyển nâng cao.

 

Giữ gìn truyền thống chung Hồng Lạc,

 

Bát ngát hương nguyền thỏa ước ao.

 

Home Đường thi lưu ký ĐƯỜNG THI LƯU KÝ 1 (1-100 )